Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Zinek (Zn)

Vyskytuje se pouze ve sloučeninách. Jeho nejznámějšími rudami jsou sfalerit a kalamín. Zinek patří mezi biogenní prvky. Je součástí řady enzymů přítomných ve většině buněk lidského těla. Jeho koncentrace je však velmi nízká.

Značná část produkce zinku se spotřebovává při výrobě antikorozních povlaků a při výrobě suchých článků.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy