Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Kyslík (O)

Je nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Je též nedílnou součástí vzduchu, ve kterém je obsažen 21 objemovými procenty. Vázaný se objevuje v hydrosféře a litosféře. Kyslík je velmi významným biogenním prvkem, protože je součástí všech živých organizmů.

Ozon O3 je jedovatý, bezbarvý plyn charakteristického zápachu. Kapalný ozon je modrý, pevný černofialový. V přírodě se ozon vyskytuje předevsím ve vyšších vrstvách atmosféry. Tam vzniká z kyslíku za působení ultrafialového záření. Tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání živé organizmy na Zemi před škodlivým vlivem ultrafialového záření.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy