Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Rtuť (Hg)

Je známa již od starověku. Vzácně se vyskytuje ryzí, častěji je vázaná ve sloučeninách. Jedinou významnou rudou rtuti je cinabarit neboli rumělka.
Rtuť je kapalný, stříbrolesklý kov. Její páry jsou jedovaté. Používá se v lékařství, při těžbě zlata a stříbra a je součástí některých přístrojů (např. teploměrů).

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy