Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Měď (Cu)

V přírodě se nachází především ve sloučeninách, ryzí je vzácná. Nejčastěji se vyskytuje ve formě sulfidů (chalkopyrit). Měď patří mezi biogenní prvky. Je součástí krve měkkýšů, kde je její úlohou přenášet kyslík. Je obsažena i v lidském těle. Dostáváme ji do sebe potravou.

Měď je měkký kov načervenalé barvy. Dobře vede elektrický proud, proto se používá při výrobě elektrických vodičů. Množství mědi se spotřebuje na výrobu slitin - mosazi (slitina mědi a zinku) nebo např. bronzu (měď s cínem).

Měď patří mezi ušlechtilé kovy - proto reaguje pouze s kyselinami, které mají oxidační účinky.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy