Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Úvod do radioaktivity

V přírodě se vyskytují atomy, jejichž jádra jsou nestabilní a samovolně se přeměňují. Jejich přeměnou vznikají nestabilní jádra jiných prvků a uvolňuje se neviditelné záření. Tento proces označujeme jako radioaktivita.

Důležitým faktorem, který rozhoduje o tom, zda bude daný nuklid stabilní nebo nestabilní, je poměr součtu neutronů N k počtu protonů Z.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy