Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Voda

Nejdůležitější sloučeninou kyslíku a současně nejrozšířenější látkou vůbec je voda H2O. V přírodě se běžně vyskytuje ve třech skupenstvích: pevném (led), kapalném (voda) a plynném (vodní pára).

Čistá voda je za běžných podmínek bezbarvá kapalina bez zápachu. V silných vrstvách blankytně modrá.

V přírodě se nikdy voda nevyskytuje čistá. Podle původu jsou v ní rozpuštěny (popř. rozptýleny) různé látky. V laboratořích se používá voda destilovaná - ani ta se však nemůže považovat za vodu chemicky čistou.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy