Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Nikl (Ni)

Sedmý nejrozšířenější prvek na Zemi. V přírodě se vyskytuje ryzí i ve sloučeninách. Nikl je feromagnetický, stříbřitě lesklý, kujný a tažný kov.
Nikl se používá k výrobě akumulátorů a ke galvanickému pokovování. V potravinářském průmyslu se nikl používá jako katalyzátor při ztužování pokrmových tuků. Většina niklu se spotřebuje na výrobu slitin a jako přísada do ocelí.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy