Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Fosgen COCl2

Je silně toxický. Poprvé byl připraven na počátku minulého století reakcí oxidu uhelnatého s chlorem, za využití slunečního záření. Odtud pochází i jeho název, který vznikl z řekého phos (světlo) a genes (vznikat). V současné době je fosgen důležitou průmyslovou surovinou, která se vyrábí z CO a Cl2 za katalyckého působení aktivního uhlí. Fosgen byl za první světové války zneužit jako bojová chemická látka.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy