Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Vanad

Je prvním a nejdůležitějším prvkem páté skupiny. V přírodě se vyskytuje pouze ve sloučeninách. Vanad je obsažen i v ropě, zvláště kanadské a venezuelské. Výroba vanadu je pomerně složitá.

Vanad je ocelově šedý tvrdý kov s vysokou teplotou tání. Přísada vanadu zlepšuje mechanické vlastnosti oceli, zvláště odolnost proti opotřebení při práci za vysokých teplot. Ocel s jeho příměsí je proto vhodná na výrobu nožů pro obráběcí nože (jedná se o tzv. rychlořeznou ocel).

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy