Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Hořčík (Mg)

V zemské kůře je značně rozšířen. Vyskytuje se především ve formě nerozpustných uhličitanů a síranů, které jsou součástí hornin. Patří mezi biogenní prvky. Hořčík je obsažen v zeleném listovém barvivu - chlorofylu, které je nezbytné pro fotosyntézu.

Hořčík je stříbrolesklý, měkký a kujný kov s nízkou hustotou. Na vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu, která zabraňuje jeho další korozi. Pokud je na vzduchu zapálen, hoří jasným a oslnivým plamenem.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy