Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Úvodem k chemii

Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou a strukturou organických a anorganických látek a jejich interakcemi mezi sebou. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů (iontové soli a taveniny). Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska. Vzhledem k rozličnosti hmoty, která je složena z různých kombinací atomů, chemici často studují jak atomy odlišných chemických prvků mezi sebou interagují a jaké molekuly a jakým průběhem z těchto interakcí vznikají.

Všechny články zveřejněné na těchto webových stránkách jsou převzaty z knihy Aleše Marečka a Jaroslava Honzy - Chemie pro čtyřletá gymnázia (díl 1.); webové stránky: http://www.muni.cz/people/1277/publications. Autor těchto stránek chce pouze upozornit studenty na množství zajímavostí v oblasti středoškolské chemie; v žádném případě zde nechce autorům knihy škodit, naopak jim tyto stránky mohou posloužit jako malá propagace jejich díla.

leden 2007 - Falco (autor webu)

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy