Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Stříbro (Ag)

V přírodě se vyskytuje především ve sloučeninách. Nálezy ryzího kovu jsou vzácné. V současné době se většina stříbra získává jako vedlejší produkt při výrobě mědi, olova a zinku, protože stříbro tyto kovy často provází v jejich rudách.

Stříbro je lesklý, bílý kov. Je tažné, kujné a velice dobře vede eletrický proud a teplo. Téměř třetina vyrobeného stříbra se použije na výrobu fotografických materiálů, zbytek je využit v elektrotechnice na výrobu akumulátorů a šperků.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy