Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Oxid dusičitý NO2

Je hnědočervený plyn, který za normálních podmínek obsahuje malé množství bezbarvého dimeru N2O4. Podíl dimeru ve směsi s klesající teplotou roste. Oxid dusičitý je vedlejším produktem řady průmyslových výrob a vzniká také při spalování pohonných hmot. Patří mezi zdraví škodlivé látky a jeho koncentrace v ovzduší je proto trvale sledována. Oxid dusičitý se také podílí na vzniku kyselých dešťů.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy