Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Oxid uhličitý - CO2

Je to bezbarvý plyn slabě kyselého zápachu. Je 1,5krát těžší než vzduch. Není jedovatý, ale je nedýchatelný. Vzniká přímým slučováním uhlíku s kyslíkem. Pevný oxid uhličitý se pod názvem "suchý led" používá jako chladivo. Můžete jej vidět u pouličních prodavačů zmrzlin jako bílou, ledu podobnou hmotu, ze které se "kouří". (Pevný oxid uhličitý při tepltě -78,5 °C sublimuje.) Zkapalněný se přepravuje v tlakových lahvích označených černým pruhem. Kapalný oxid uhličitý se kromě jiného používá jako náplň sněhových hasících přístrojů. "Sněhové" se nazývají proto, že oxid uhličitý při vypouštění z tlakové lahve tuhne a je vypuzován v podobě vloček podobných sněhu.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy