Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Kyselina dusičná HNO3

Patří mezi nejvýznamnější anorganické kyseliny. Dříve se vyráběla reakcí čilského ledku (dusičnanu sodného) s kyselinou sírovou. Skutečný průběh výroby reakce vyjadřují dvě následující rovnice:

NaNO3 + H2SO4 -> NaHSO4 + HNO3

NaNO3 + NaHSO4 -> Na2SO4 + HNO3

V současné době se kyselina dusičná vyrábí katalytickou oxidací amoniaku. Vznikající oxid dusnatý reaguje se vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý a ten pak reaguje s vodou za vzniku kyseliny dusičné.

Kyselina dusičná se nejčastěji prodává ve formě 65% vodného roztoku. Má značné využití např. při výrobě výbušnin a barviv.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy