Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Oxid dusnatý NO

Je bezbarvý plyn. Na vzduchu se velmi rychle oxiduje na oxid dusičitý. Vzniká jako meziprodukt při výrobě kyseliny dusičité a je také obsažen ve výfukových plynech.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy