Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Kyselina uhličitá - H2CO3

Vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě. Vzniklý roztok má slabě kyselou reakci, ale většina oxidu uhličitého je přítomna pouze ve volně hydratované formě: CO2 . nH20

Od kyseliny uhličité, kterou není možné z roztoku izolovat, se odvozují dvě řady solí: hydrogenuhličitany, pro které je charakteristický hydrogenuhličitanový anion HCO3-, a uhličitany, obsahující anion uhličitanový CO32-. K hospodářsky významným uhličitanům patří například uhličitan sodný Na2CO3, který znáte pod názvem soda; uhličitan draselný K2CO3 neboli potaš a uhličitan vápenatý CaCO3, který se v přírodě vyskytuje ve formě vápence a používá se k výrobě páleného vápna.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy