Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Železo (Fe)

Nejdůležitější přechodný kov. Železo je po kyslíku, křemíku a hliníku čtvrtým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Nesloučené se vyskytuje vzácně a je spíše meteorického původu. Mezi nejvýznamnější železné rudy patří hematit, magnetit a linolit. V současné době se železo vyrábí ve vysokých pecích.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy