Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

 Chemie

Oxid uhelnatý - CO

Je bezbarvý plyn, velmi málo rozpustný ve vodě. Vzniká při spalování uhlíku za nedostatečného přístupu kyslíku (vzduchu). V laboratoři se připravuje dehydratací kyseliny mravenčí koncentrovanou kyselinou sírovou. (Kyselina mravenčí HCOOH patří mezi významné organické kyseliny.)

HCOOH -> CO + H2O

Oxid uhelnatý je velmi reaktivní látka. Je jedovatý a nebezpečí otravy zvyšuje skutečnost, že je bez zápachu. Příčinou jedovatosti oxidu uhelnatého je jeho schopnost vázat se s červeným krevním barvivem hemoglobinem, které v těle celé řady živočichů přenáší kyslík. Vazba hemoglobinu s oxidem uhelnatým je v porovnání s obdobně vázaným kyslíkem mnohem pevnější. Oxid uhelnatý se však na rozdíl od kyslíku v tkáních neuvolňuje a "postižený" hemoglobin je pro další přenos plynů z plic do tkání zablokován. Při větším zasažení hrozí smrt vnitřním udušením. Člověka otráveného oxidem uhelnatým je třeba přenést na čerstvý vzduch a nechat jej (pokud je to možné) vdechovat vzduch obohacený kyslíkem. Někdy je nevyhnutelná transfuze krve.

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Grafika Little Ninja - Překlepy